Συστήματα Εξαερισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εδώ αρκετά χρόνια Εγκαταστάσεις Εξαερισμών για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια.

Η μελέτη εξαερισμού για την κατασκευή οποιουδήποτε συστήματος κεντρικού εξαερισμού σε επαγγελματικό χώρο ή βιομηχανία, αποτελεί την πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή αυτού του.

Κατασκευή Εγκαταστάσεις Εξαερισμού όπως:

  • Απλός Κεντρικός Εξαερισμός
  • Κεντρικός Εξαερισμός με φιλτράρισμα του προσαγόμενου αέρα
  • Εγκαταστάσεις Απαγωγής Καπναερίων φούσκας επαγγελματικής κουζίνας
  • Συστήματα Κεντρικού Εξαερισμού σε συνδυασμό με κλιματισμό και θέρμανση
  • Συστήματα Εξαερισμού - Αποκονίωσης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση Συστημάτων Εξαερισμού

Σε κάθε είδους κτίριο, διαθέτοντας οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

Συντήρηση Συστημάτων Εξαερισμού

Προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα.

Επισκευή Εξαερισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Επισκευή των εγκαταστάσεων εξαερισμού κάθε είδους.

hvac system installation 2022 12 16 11 40 21 utc
bangeas exoplismoi icon3

Επικοινωνήστε μαζί μας

να σας λύσουμε όλες τις απορίες, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς!